Akreditace MŠMT

DK Basic je od roku 2011 akreditován MŠMT jako ekvalifikační vzdělávací program" pro pracovní činnost: Designér/ka interiérů.


Úspěšný absolvent IDK obdrží "Osvědčení o rekvalifikaci" s celostátní platností.            

Kurz je akreditován pod č.j.: 22 173/2017-1/447